Monday, May 28, 2012

Viis aastat pronksiöödest

Kõne Tallinna linnavolikogus

1.      KAPO on taastatud Eesti riigis üks rahva poolt enim usaldatud, soliidsema imagoloogilise kuvandiga riigiasutusi.

2.      Tema tähtsamaid ülesandeid on põhiseadusliku korra tagamine - et oleks tagatud riigi seesmine stabiilsus ja et stabiilsust ei ohustaks keegi väljastpoolt.

3.      Suur osa sellest tegevusest on avalikkuse eest varjul ja nii see peabki olema.

4.      Viimase, 2011 aasta KAPO aastaraamatu kohta tuleb aga küsida: oli, nagu ka KAPO ise kinnitas, süüta inimeste eksponeerimine, neile halba varju heitvas kontekstis esitlemine maitsevääratus? KAPO soliidsele mainele mittesobiv apsakas? Või on siin tegemist isiku vaba tegutsemist häiriva tegevusega ja seda riigivõimu poolt?

5.      Pronkssõduri ümber toimuvat olen paarikümne aasta jooksul püüdnud uurida ka kohapeal tähelepanekuid koguva loodusvaatlejana.

6.       Paarikümmend aastat tagasi olid 9. mail pronkssõduri juures ordenid, väike viin, nelgid, lõõtsamäng, kerged tantsud ja heatahtlik veteranide seltskond meenutamas üha kaugemale jäävaid sõjaaegu. 

7.       Tasapisi see olukord muutus: ilmusid venekeelsed skinheedlikud punalipuga vehkijad, kellede ülalpidamine oli selline, et ainult ootas mõne nö eestimeelse tuisupea rusikat, ilmusid eestikeelsed okastraadikeraveeretajad, KAPO peadirektori aknast otse kätte paistev kuju valati öösiti paaril korral punase värviga üle. Juhtus palju muudki meeleolukat

8.       Kuidas sai ikka sedasi minna ja kuidas KAPO tagas riigi seesmist stabiilsust, mille murendamine toimus aasta aastalt eskaleerudes otse tema akende all ja millest arusaamiseks polnud tarvis rakendada ühtegi erimeedet

9.       Kahekordne peaminister Mart Laar, kellele sooviksin taastumist ja head tervist, on valimistel kasutanud, ütleme tagasihoidlikult, üsnagi rahvuslikult ülepingutatud loosungeid. Võttes riigijuhi vastutuse, on ta minu arvamuse kohaselt käitunud aga enamasti oma ametile kohaselt ja eristanud ühe partei valimisloosungeid ja Eesti tegelikke huve.

10.    Nagu praktika näitas, töötas valimiseelne lubadus pronkssõdur teisaldada väga hästi.

11.    Kahetsusväärsel kombel järgnes sellele lubadusele läbimõtlematu ja ütleksin riigi stabiilsuse tagamise seisukohalt vastutustundetu tegutsemine millest kujunes Eesti julgeoleku eest vastutajate masendav ebaõnnestumine.

12.    Loomulik, et peaminister astub sellisel puhul tagasi.

13.    Tallinnasse tulnud Vene parlamentäärid tulid aga talle appi: nende nõudmised valitsuse vahetamiseks saavutasid vastupidise tulemuse: “Jätke järgi, Ansip on ka minu peaminister”, mõtlesin ja küllap samaviisi mõtlesid teisedki kriitilisema hoiakuga Eesti asjast hoolijad.

14.    Sellest, kuidas mõjus suursaadik Marina Kaljuranna ründamine ahjuroopide ja harjavartega, pole mõtet kõneledagi.

15.    Kogu sündmusteahela kulminatsioon oli minu jaoks 2007 aasta 9. mail sõjaväekalmistul

16.    Olin seal kohal, kuulivestita, rääkisin mõnede inimesega, pressisin ennast ka pronkssõdurini tema uues asukohas. Niigi mitte liiga hoogsalt edenev integratsioon pöörati korraga 10 aastat tagasi.

17.    Meeleolu tookord pronkssõduri juures oli sama, mis rahvakogunemistel laulva revolutsiooni päevil. Ilmselt tunnevad midagi sarnast nüüd need inimesed, kes Moskvas kümneid tuhandeid kaasahaaravaid kontrolljalutuskäike korraldavad ja nendel osalevad. Seesmiselt veendunud, lilli peos hoidvad väärikad inimesed

18.    Hiljem on selgitatud, et pronkssõduri teisaldamine just enne 9. maid oli ainuvõimalik samm. Laekunud salainformatsiooni kohaselt oleks muidu juhtunud midagi, mis oleks olnud kordades hullem, kui see mis tegelikult juhtus.

19.    President George Bush ja  peaminister Tony Blair põhjendasid Iraagi sõja alustamist sellega, et vastavalt luureandmetele on Saddam Husseinil keemiarelvad, on tuumarelvad ja Saddam plaanib nendega rünnakut õhtumaise tsivilisatsiooni vastu

20.    Asjaolude hilisemal selgumisel anti Tony Blair Inglismaal kohtu alla, kuna ta oli esitanud sõtta mineku põhjendustena valeandmeid või vähemalt olid need andmed eriteenistuste poolt vastavalt peaministri soovile disainitud.

21.    Keda peaksin ma uskuma?